ลงทะเบียนลดค่าน้ำ

เปิดรายละเอียดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ลงครั้งเดียวลดได้ 1 ปีเต็ม ถึง กันยายน 2565 4 ตุลาคม 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เห็นชอบการขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) บรรเทาภาระค่าน้ำประปา จึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ดังนี้ เงื่อนไขขั้นตอนการลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา – ลดค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (รวม …

Read More