เปิดบทสวดมนต์ เก้า สุภัสสรา ท่องก่อนนอนทุกคืน พาชีวิตปัง โชคร้ายกลายเป็นดี

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เข้าสู่วงการมูแบบเต็มตัว สำหรับนางเอกสาวสวย “เก้า สุภัสสรา” ที่ล่าสุดได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางบัญชีติ๊กต็อกส่วนตัว พร้อมกับเผยว่า เธอสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจ และเปลี่ยนชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่ง สาวเก้า เล่าว่า เธอสวดบท พระมหาจักรพรรดิ ของ หลวงปู่ดู่ โดยใช้สวดเพื่อรวมบารมีแผ่เมตตา และมีความเชื่อว่า จะช่วยเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าสามารถเสริมดวงชะตา เปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้นักแสดงสาวชื่อดังอย่าง “ปู ไปรยา” ก็เคยออกมาเผยว่าเธอได้ใช้บทสวดพระมหาจักรพรรดิเป็นที่พึ่งทางใจเช่นเดียวกัน อีกทั้งสาวเก้ายังสวด “บทสวดกรณียเมตตสูตร” โดยเชื่อว่าจะช่วยคุ้มกันภัยอันตราย เทวดารักษาคุ้มครอง และศัตรูที่คิดร้ายก็จะกลายเป็นมิตรงานนี้ทำเอาเหล่าแฟน ๆ ถึงกับต้องตามหาบทสวดพระมหาจักรพรรดิ และ บทกรณียเมตตสูตร กันให้วุ่น ซึ่งภายหลังจากที่ สาวเก้า ได้ออกมาแชร์บทสวดดังกล่าวแล้วนั้น ก็ได้มีชาวเน็ตบางส่วนออกมาคอนเฟิร์มถึงความศักดิ์สิทธิ์ของบทสวดนี้– บทสวด มหาจักรพรรดิ

ให้ตั้ง นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง) ต่อด้วย

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโสพุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริง โดยฉับพลันทันใจ ทุกประการ อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐามิ พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการสวดมนต์บทพระมหาจักรพรรดิ คือ ช่วงเวลา 20.30 น. เพราะถือว่าเป็นเวลาที่ สวรรค์ มนุษย์ภูมิ นรก และภพภูมิต่าง ๆ เปิดเชื่อมกัน ส่วนจำนวนในการสวดนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวก 9 จบ 108 จบ หรือมากกว่า หรือสวดตามกำลังวันเกิด คืออาทิตย์ 6 จบ จันทร์ 15 จบ อังคาร 8 จบ พุธ 17 จบ พฤหัส 19 จบ ศุกร์ 21 จบ เสาร์ 10 จบ จากนั้นทำสมาธิ 5-10 นาที แล้วอธิษฐานแผ่บุญไปใน 3 แดนโลกธาตุ ขอให้เทพเทวา มนุษย์ และสรรพสัตว์ได้รับส่วนบุญกุศลในครั้งนี้ จากนั้นตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาต่อไป– บทสวด กรณียเมตตสูตร

เนื่องจากบทสวดมีขนาดค่อนข้างยาว ไม่มีแบบย่อ ผู้ที่ต้องการสวดภาวนาจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ มั่นคง เมื่อสวดแล้วจะเป็นการเจริญสติ สมาธิไปในตัว เชื่อว่าผู้ที่สวดเป็นประจำจะเป็นที่รักของเหล่าเทวดา ได้รับการดูแลคุ้มครองภัย ผู้คนรักใคร่ มีใบหน้าผ่องใส นอนหลับสนิท ไม่ฝันร้าย ชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลกะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ สัก โก อุช จะ สุหุช จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ สันตินทะริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลส อะนะบุคิทโธ นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญ ปะเร อุปะวะเทยยุง สุขิโน วา เขมิโน โหตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา ทีมา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณกะกูลา ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร ภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ พะยาโรสะนา ปะฏิฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณง อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง ติฏฐญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ เอดัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาติ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ