จอง ATK ผ่าน แอป เป๋าตัง

วิธีลงทะเบียนรับชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) แบบ Self-test ลงทะเบียน และทำแบบประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยสามารถเลือกร้าน ย า ที่จะเข้าไปรับชุดตรวจได้ รวมทั้ง อาจ Walk in มาที่ร้านยา ให้ร้านยาประเมินความเสี่ยง และบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบแอปฯเป๋าตัง ขั้นตอนก่อนรับชุด ATK 1 ลงทะเบียน-ประเมินความเสี่ยงผ่านแอป เป๋าตัง 2 Walk In มาที่ร้านขายยา เพื่อประเมินความเสี่ยง …

Read More