จอง ATK ผ่าน แอป เป๋าตัง

วิธีลงทะเบียนรับชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) แบบ Self-test ลงทะเบียน และทำแบบประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยสามารถเลือกร้าน ย า ที่จะเข้าไปรับชุดตรวจได้

รวมทั้ง อาจ Walk in มาที่ร้านยา ให้ร้านยาประเมินความเสี่ยง และบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบแอปฯเป๋าตัง

ขั้นตอนก่อนรับชุด ATK

1 ลงทะเบียน-ประเมินความเสี่ยงผ่านแอป เป๋าตัง

2 Walk In มาที่ร้านขายยา เพื่อประเมินความเสี่ยง

3 บันทึกข้อมูลเข้าระบบ แอป เป๋าตัง

ทั้งนี้ เมื่อทราบผลตรวจแล้ว ผู้ทำการตรวจต้องส่งรูป หรือโทรกลับมาแจ้งที่ร้านยา เพื่อรับคำแนะนำในการแปลผลการตรวจ ในกรณีที่ผลเป็นลบ เภสัชกรจะแนะนำให้กักตัวอยู่บ้านให้ครบ 14 วัน

แต่ถ้าผลเป็นบวก ก็จะแนะนำให้เข้าระบบการดูแลที่บ้านแบบ Home Isolation และถ้ามีอาการมาก ก็มีการพูดคุยกันว่า จะให้ร้านยาส่งยาฟาวิพิราเวียร์ไปให้ที่บ้าน

อย่างไรแล้ว ประชาชนทุกคน อย่าลืม อัปเดต แอปพลิเคชั่น “เป๋าตังค์” ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน ด้วยนะครับ