ลงทะเบียนลดค่าไฟ

เปิดรายละเอียดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ลงครั้งเดียวลดได้ 1 ปีเต็ม ถึงกันยายน 2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา มติในที่ประชุม เห็นชอบการขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) บรรเทาภาระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า จึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ดังนี้ เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าไฟฟ้า – ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น – ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน …

Read More