ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

ล่าสุด  8 กันยายน 2564 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน กล่าวว่าจากสถานการณ์ CV19 ที่มีผู้ ป่ ว ย ลดลงต่อเนื่อง ในขณะนี้ทีมเศรษฐกิจ โดยขณะนี้รัฐบาลกำลังประเมินสถานการณ์ในเดือนกันยายนนี้ อย่างใกล้ชิด

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือน

นับว่าเป็นเรื่องดี ๆ สำหรับ ประชาชน ในเร็ว ๆ นี้ คลัง เตรียมเสนอโครงการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึ่งมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิจารณา

ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยการลงทะเบียนรอบใหม่ จะเปิดให้ทั้งกลุ่มคนที่ตกหล่น หรือไม่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเข้ามาสมัครได้ ขณะที่คนที่มีบัตรสวัสดิการอยู่แล้ว ก็สามารถเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิได้เช่นกัน

ทั้งนี้ คลังจะเสนอให้มีการปรับคุณสมบัติใหม่ให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตัวจริง และปิดช่องไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามาแอบอ้างรับสิทธิ เช่น การปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้ไม่เกินคนละ 100,000 บาทต่อปี

โดยทั้งนี้ ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน ส่วนเกณฑ์รายได้จะเป็นเท่าไรต้องรอการพิจารณาระดับนโยบายอีกครั้ง รวมถึงจะมีการนำสินทรัพย์เข้ามาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น ที่ดิน บ้าน หรือสลากออมทรัพย์ต่าง ๆ

ส่วนระยะเวลาการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่จะทันปีนี้หรือไม่จะต้องให้ฝ่ายนโยบายตัดสินใจเช่นกัน โดยต้องดูความเหมาะสมของสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดประกอบด้วย เพราะอาจทำให้เกิดการรวมกลุ่มคนจำนวนมากในช่วงลงทะเบียนซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้

และ ในขณะที่การปรับปรุงสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจะมีการนำเสนอพิจารณาอีกครั้งในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากการปรับครม. และเปลี่ยนตัวผู้ที่มาดำรงตำแหน่ง รมว.คลัง จากสาเหตุนายปรีดี ดาวฉาย รมว.คลังในขณะนั้นลาออก โดยให้เหตุผลเพราะปัญหาสุขภาพ ทำให้การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 26 กันยายน 2563 ต้องเลื่อนออกไป เป็นปลายปี 2564

หลังจากนั้นก็เลื่อนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เรื่อยมา โดยให้เหตุผลว่า ติดปัญหาจากการแพร่ระบาดของ C V19 หลายระลอก (ระลอกที่ 1 เมษายน 63 – ระลอกที่ 4 เมษายน 64) และต้องการนำงบประมาณไปกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการคนละครึ่ง