ทบทวน ม39 และ ม40

ม.39 และ 40 ยื่นทบทวนสิทธิ รับ 5,000 บาท ได้ถึง 30 ก.ย.นี้ ส่วน ม.33 ที่ไม่มีชื่อได้รับสิทธิ ให้นายจ้างเช็กข้อมูล หากไม่ได้แจ้งลงทะเบียนสาขาให้รีบแจ้ง เพื่อลูกจ้างรับเยียวยา 2,500 บาท

เกณฑ์มาตรา 39-40 ยื่นทบทวน

แรงงานอิสระที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่ม 10 จังหวัด (กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) และกลุ่ม 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา) ที่สมัครมาตรา 40 ภายใน 31 กรกฎาคม 2564

และจ่ายเงินสมทบภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 หรือผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ใน 29 จังหวัด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ แต่ระบบขึ้นว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้

ส่วน 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา) และ 16 จังหวัด (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง) ที่ได้รับโอกาสขยายการสมัคร

แล้วสมัครใหม่ช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 ทางสำนักงานประกันสังคมจะรวบรวมข้อมูล เพื่อนำขึ้นระบบให้เช็คสิทธิเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th/eform_news ภายใน 7 กันยายนนี้

สำหรับมาตรา 39 ทั้ง 29 จังหวัด ที่ไม่ได้รับเงินโอน อาจเป็นเพราะมีชื่อตกหล่น หรือชื่อ-นามสกุลปัจจุบันสะกดไม่ตรงกับตอนขึ้นทะเบียนประกันสังคม หรือย้ายที่อยู่ ให้ยื่นเรื่องทบทวนสิทธิได้

วิธียื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 39 และ มาตรา 40  มีดังนี้

1 โหลดแบบฟอร์มได้โดย คลิ๊กที่นี่ https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/8f58042f7c39c535daf3ca841e55e775.pdf

2 ปริ้นแบบฟอร์มออกมา แล้วกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม

3 นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน (อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน โดยเร็วที่สุด

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หรือโทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานกำลังดำเนินการเพิ่มคู่สาย จาก 300 เป็น 400 คู่สาย เพื่อรองรับสายที่โทรเข้ามาจำนวนมาก