สรุปจ่ายเยียวยา ม.33 39 40 และยื่นทบทวนสิทธิ

คืบหน้าล่าสุดครับ เกี่ยวกับ เรื่อวของ จ่ายเงินเยียวยา ให้กับ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 โดยล่าสุด เมื่อที่ประชุม ครม. มีการเคาะวันที่จะจ่ายเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละส่วนจะได้เงินในวันที่แตกต่างกันไป แบ่งได้เป็นดังนี้

กำหนดวันโอนเงิน แบ่งเป็น 2 รอบ

รอบแรก

ม40  พื้นที่ 16 จังหวัด สีแดงเข้ม โอนเงินวันที่ 20 -21 กันยายน 2564 กลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40  ระหว่างวันที่ 4 ส.ค. – 24 ส.ค. 64 ได้เยียวยา 1 เดือน คนละ 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผู้กับบัตรประชาชนเท่านั้น โดยทยอยโอนตามเลขบัตรประชาชน

ม40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ในช่วงวันที่ 4 ส.ค. – 24 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้สิทธิเยียวยา 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท โอนเงินให้วันที่ 28 กันยายน 2564

รอบ 2 ใน 13 จังหวัด

ม39 โอนเงินให้ วันที่ 21 กันยายน 2564 จำนวน 1.17 ล้านคน คนละ 5,000 บาท

มาตรา 40 รอบ 2 พื้นที่ 13 จังหวัด โอนเงินวันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 คนละ 5,000 บาท

ม40 โอนเงินวันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 จำนวน 4 ล้านคน คนละ 5,000 บาท

ม33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม โอนเงินให้วันที่ 27 กันยายน 2564 คนละ 2,500 บาท ทยอยโอนตามเลขบัตรประชาชน

สำหรับสถานะผู้ประกันตน ทางสำนักงานประกันสังคม จะมีการอัปเดตทุกวัน สำหรับผู้ได้สิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ต้องหมั่นเช็คสิทธิ หากไม่ได้สิทธิ สามารถยื่นทบทวนได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2564
ความคืบหน้าการเช็คสิทธิผู้ประกันตน

อยู่ระหว่างการประมวลผล และดึงข้อมูลจากหน่วยบริการต่าง ๆ เช่น counter service , shopeepay , ตู้บุญเติม ทำให้สถานะการเยียวยา จะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 จึงจะประมวลผลแล้วเสร็จ

ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ

1 สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

2 เฉพาะผู้ได้สถานะ “ไม่ได้สิทธิ”

3 เช็กสิทธิ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/

4 ใช้บัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก