คนมีบุญวาสนา จะไม่เลื่อนผ่าน

คนที่มีบุญวาสนา มักจะคิดและทำในสิ่งเหล่านี้เสมอ เพราะคนทั่วไปแม้จะมองไม่เห็น “บุญ” แต่ก็สามารถรู้อาการของบุญ หรือผลของบุญได้ คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจชุ่มชื่นเป็นสุข เปรียบได้กับ “ไฟฟ้า” ซึ่งเรามองไม่เห็นตัวไฟฟ้าโดยตรง

แต่เราสามารถรับรู้อาการของไฟฟ้าได้ เช่น เมื่อไฟฟ้าผ่านเข้าไปในหลอดไฟแล้วเกิดแสงสว่างขึ้น หรือเมื่อผ่านเข้าไปในเครื่องปรับอากาศแล้วเกิดความเย็นขึ้น เป็นต้น คำว่า บุญ คือ ความดี เมื่อทำบ่อยเข้าเก็บสั่งสมไว้มากเข้าก็จะมีกำลังและอานุภาพกลายเป็นวาสนา เป็นบารมี ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า วาสนาบารมีการทำบุญมีมากวิธี ทำได้หลายทาง

อย่างที่รู้กันโดยทั่วไป เช่น มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อ กูลคนอื่นซึ่งเรียกว่า ให้ทาน หรือไม่เบียดเบียนคนอื่น ให้เดือ ดร้อน ด้วยกาย หรือด้วยวาจา ประพฤติปฏิบัติสงบเรียบร้อยเป็นปกติชนเหมือนคนทั่วไป ที่เรียกว่า รั ก ษ าศีล หรือสำรวมจิตใจให้สงบนิ่ง

บังคับควบคุมใจได้ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านคิดเหลวเละนอ กเรื่องมากมาย ซึ่งเรียกว่า ภาวนา บุญวาสนา แข่งกันไม่ได้แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้ หากอย ากมีบุญวาสนาดีบารมีมาก ให้หมั่นทำบุญสร้างกุศลคิดแต่สิ่งดีๆดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวและคนที่เรารักอยู่เสมอ

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอ ดภั ยหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้าน มีเสียงหัวเราะหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดกไว้ให้คุณหรือไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง ให้คุณดูแลปรนนิบัติหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใด แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเสียงปรบมือ เมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่ เมื่อคุณล้มลงยังมีอีกหล า ยมือยื่น มาฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่

เพราะฉะนั้นอย่าอวดว่า มีเงินเพราะย ามเ จ็ บ ป่วยนอนโรงพย าบาล มันไม่ต่างอะไรกับกระดาษอย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เพราะวันใดที่คุณล้มป่วยยังมีคนเป็นจำนวน มากที่ทั้งเก่ง และเยี่ยมยอ ดรอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณอย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับ

เพราะวันใดที่คุณจากไปกุญแจรถก็อยู่ใน มือของคนอื่นอย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โตวันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น สุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแตกต่างกัน

บางคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวง บางคนชอบขี่จักรย านได้ออ กกำลังกาย เห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่รายทาง บางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจ ให้สะอาดดื่มด่ำ ในรสพระธรรมบางคนชอบทำสวน ปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แสนวิเศษ

ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตน ให้สาธารณะกุศลผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติเป็นบุคคล ระดับมันสมองเป็นทรัพย ากรที่มีค่า การเลี้ยงดูหลานเขาว่าแขนงแรงกว่ากิ่งจริงนะเป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเ ลื อ ดเนื้อเชื้อไข

การดูแลสามีและภรรย าสุดที่รักประเสริฐนักคนที่เคยร่วม ทุกข์ร่วมสุขกัน มาทำให้รู้ว่าน้ำต าล ไม่มีวันคล า ยรสหวาน บางคนได้ดูแลบุพการีโชคดีที่ได้ปรนนิบัติพระอรหันต์ สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุขใครสุขมัน สุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกันบางคนสวรรค์อยู่ในบ้านแค่เอนกาย มีเพลงเบาๆเขาก็ว่าสุขแล้ว ชีวิตบั้นปล า ยแตกต่างกันเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเอาอย่างใคร

ผู้ที่มีบุญวาสนาก็เปรียบง่ายๆเหมือ กับ ผลไม้พันธุ์เลว ถึงจะใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินดีอย่างไรก็ต าม อย่างมากก็ทำให้มีผลดกขึ้นบ้าง แต่จะทำให้มีรสโอชาขึ้นกว่าเดิมนั้นย าก ตรงกันข้าม ผลไม้พันธุ์ดี แม้รดน้ำพรวนดินเพียงพอประมาณ ก็ให้ผลมากเกินคาด รสชาติก็โอชาเช่นกัน

ผู้ที่ไม่ได้สั่งสมคุณความดีมาก่อน เมื่อประกอบกิจใดๆ ถึงขยันขันแข็งสักปานไหน ผลแห่งความดีกว่าจะปรากฏเต็มที่ ก็ต้องใช้ความพย าย ามอย่างหนักและเสียเวลามาก ส่วนผู้ที่สั่งสมคุณความดีมาก่อน เมื่อทำความดีผลดีปรากฏเต็มที่ทันต าเห็น ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้า เหนือ กว่าบุคคลทั้งหล า ยได้อย่างน่าอัศจรรย์