มาใหม่ กรุงไทย Bank สมาร์ทมันนี่ ให้ยืมไปใช้

สวัสดีครับ วันนี้ ทาง ข่าวสารไทย ขอแนะนำ บริการ ทางด้านการเงิน จาก ธนาคารกรุงไทย ครับ นั่นก็คือ สินเชื่อ ที่มีชื่อว่า  กรุงไทยใจดี ถือเป็น สินเชื่อ อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับ ท่านที่ต้องการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการประกอบอาชีพ หรีออื่นๆ

เรามารู้จัก สินเชื่อกรุงไทยใจดี เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียน หลักทรัพย์หรือหลักประกันไม่สามารถเพิกถอนวงเงินจากบัญชีเงินเดือนของธนาคารกรุงไทยได้เมื่อวงเงินได้รับการอนุมัติ

สำหรับ รูปแบบของ สินเชื่อกรุงไทย เป็นลักษณะทุนสำรองหมุนเวียนพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท โดยสมัครผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลภายใน 5 นาที  ไม่ต้องใช้เอกสารเเละไม่มีผู้ค้ำประกัน และฟรีค่าธรรมเนียม ไม่ใช้ ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

สำหรับ เรื่องของ อัตราดอกเบี้ยนั้น  อยู่ระหว่าง 15%-24% ต่อปี ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้แต่ละรายครับ

โดยค่าเริ่มต้น ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยปกติ ค่าใช้จ่ายจริงสูงสุดตามที่ระบุในสัญญาบวก 3% ต่อปี ตามอัตราดอกเบี้ยรวมสูงสุด ค่าบริการใด ๆ ไม่เกินประกาศของธนาคารตามยอดคงค้างทั้งหมดซึ่งปัจจุบันไม่เกิน 25% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่เเท้จริง)

ระยะเงินกู้  ซึ่ง “กรุงไทยเป็นกันเองมาก” ระยะเงินกู้ 1 ปี เเละทบทวนวงเงินสินเชื่อปีละ 1 ครั้ง ถ้าผ่อนดีให้ยืดอายุเงินกู้ไปอีกปีตามเงื่อนไขธนาคาร

รายละเอียด สินเชื่อกรุงไทยใจดี มีดังนี้ครับ

1 วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ เเต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

2 ไม่มีบัญชีเงินเดือนกรุงไทยก็มีรายได้เพียง 30,000 บาทขึ้นไป

3 ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน

4 คืนค่าได้อย่างง่ายดายผ่านเเอป Krungthai NEXT

5 สามารถยืมพนักงานประจำ ฟรีเเลนซ์ เเละผู้ประกอบการรายย่อยได้พร้อมกัน

วงเงินกู้สูงสุดคือเท่าไร

ผู้ที่มีรายได้คงที่ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1 ล้านบาท  ส่วน ผู้ที่มีรายได้ทางธุรกิจ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุด 500,000 บาท ถ้ากู้ 50,000 บาท เลือกผ่อน 84 เดือน จ่ายเดือนละ 826 บาท ถ้ากู้ 100,000 บาท เลือกผ่อน 84 เดือน จ่ายเเค่ 1653 บาท ต่อเดือน

เอกสารการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)  หนังสือรับรองรายได้ตัวจริงหรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หลักฐานเเสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ และ Statement สำหรับ บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

ส่วน เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)  และ เอกสารใบเเจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด

หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ