โตโยต้า ประกาศปิดโรงงานในไทยชั่วคราว ถึง 28 ก.ค. 2564

บริษัท “โตโยต้ามอเตอร์” ประกาศปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในไทย ทั้ง 3 แห่ง จนถึงวันที่ 28 ก.ค. 2021 เนื่องจาก ขาดแคลนอะไหล่ ซึ่งก่อนหน้านี้ มีการสั่งปิดโรงงานผลิตอะไหล่ หลังพบการแพร่ระบาดของ C V – 1 9

โรงงานผลิตรถยนต์ ทั้ง 3 แห่ง มีกำลังการผลิตรถยนต์ 760,000 คัน/ปี และ ถือเป็นฐานการผลิตรถยนต์ ที่สำคัญของโตโยต้า ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตอนนี้โตโยต้า ยังไม่ได้ตัดสินใจว่า จะกลับมาเปิดโรงงานดังกล่าวในวันที่ 29 ก.ค. 2021 หรือไม่ ?

ซึ่ง ทางบริษัทจะประเมินสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่ใกล้โรงงาน ก่อนทำการตัดสินใจอีกครั้ง

โตโยต้าให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพ และความปลอดภัยอย่างสูงสุดของลูกค้า รวมถึงบุคลากร บุคคลภายนอกที่มาติดต่อ โดยมีแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันที่เข้มงวดให้กับพนักงานของผู้แทนจำหน่ายในการดูแลเรื่องสาธารณสุข ทั้งบริเวณโชว์รูม และศูนย์บริการในทุกจุดสัมผัส เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการของเรา

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ Call Center ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โทร. 0-2386-2000
“Toyota Stay With You เคียงคู่ไทย สู้ภัยโควิด”