ตรวจสอบสิทธิ รับ เงิน เยี ยว ย า ม.33 ประกันสังคม เราได้เงินเท่าไร

สวัสดีครับ วันนี้ ข่าวสารไทย ขอแจ้ง สำหรับทาน ที่เป็นผู้ประกันตน ใน มาตรา 33  ท่านรู้หรือไม่ว่า ผู้ประกันตน มาตรา 33 ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ชดเชย 50% บางคนได้ชดเชยเพียง 25% เท่านั้น เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขบางอย่าง

ทั้งนี้ ประกันสังคม ได้อนุมัติเงินเยียวยา ม.33 ให้กับคนที่เข้าข่าย 9 กิจการในพื้นที่ 13 จังหวัด ก็ทำให้พบว่ามีคนได้รับเงินเยียวยาเป็นจำนวนมาก ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบว่า ท่านได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่ ได้ที่นี่

วิธีการตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา สำหรับ ม.33

1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม หน้าตรวจสอบสถานะ

 

2. ถ้าเป็นลูกจ้าง เลือก “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยา (ผู้ประกันตน มาตรา 33), ถ้าเป็นนายจ้าง เลือก “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยา (นายจ้าง)

3. กรอกเลขบัตรประชาชน และตัวอักษรที่เห็นในภาพ

4. ระบบจะขึ้นสถานะการรับเงินเยียวยาของท่าน

 

 

จำนวนเงินเยียวยาที่ผู้ประกันตน มาตรา 33 จะได้

1. กรณีลูกจ้าง จะได้รับเงินจากรัฐบาล 2,500 บาท และเงินจากประกันสังคม มูลค่า 50% ของเงินเดือน (ไม่เกิน 7,500 บาท) รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท

2. กรณีนายจ้าง จะได้รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน แต่ไม่เกิน 200 คน

 

ใครบ้างที่ได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาท

– ท่านต้องเป็นลูกจ้างที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

– ท่านต้องทำงานอยู่ใน 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา)

– ท่านต้องทำงานอยู่ใน 9 หมวดกิจการ (กิจการก่อสร้าง,กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร, กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ, กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ, สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, สาขาขายส่งและการขายปลีก, สาขาการซ่อมยานยนต์, สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ, สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร)

– กิจการของท่านอยู่ใน 9 หมวดดังกล่าว แต่ยังทำงานได้ ยังไปทำงานได้ กิจการไม่โดนสั่งปิด

 

ใครบ้างที่ได้รับเงินเยียวยาสูงสุด 10,000 บาท

– ท่านต้องเป็นลูกจ้างที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

– ท่านต้องทำงานอยู่ใน 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา)

– ท่านต้องทำงานอยู่ใน 9 หมวดกิจการ (กิจการก่อสร้าง,กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร, กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ, กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ, สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, สาขาขายส่งและการขายปลีก, สาขาการซ่อมยานยนต์, สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ, สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

– กิจการของท่านอยู่ใน 9 หมวดดังกล่าว ซึ่งจะได้รับเมื่อเกิดการว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น กิจการที่รัฐสั่งปิด ไปทำงานไม่ได้ ไม่ได้เงินจากนายจ้าง เงินจำนวนนี้จะได้จากประกันสังคมโดยตรง ท่านจะได้เงิน 50% ของฐานเงินเดือน แต่ไม่เกิน 7,500 บาท

– ท่านต้องส่งประกันสังคมอย่างน้อย 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลังไป

 

วิธีการรับเงิน-ลงทะเบียนอย่างไร

– ทางรัฐบาลจะโอนให้ท่านผ่านการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน ถ้าผูกกับเบอร์โทรศัพท์ จะไม่ได้ โดยไม่ต้องผ่านการลงทะเบียน

โอนเงินวันไหน

– คาดว่าจะโอนเงินในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ : สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 ยังไม่สามารถเช็กทางระบบออนไลน์ได้… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/news/70995/