กำหนดวันแล้ว จ่ายเงิu เยี ย ว ยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40

 

มีข่าวคืบหน้าล่าสุดครับ เกี่ยวกับ เรื่อวของ จ่ายเงินเยียวยา ให้กับ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40  โดยล่าสุด เมื่อที่ประชุม ครม. มีการเคาะวันที่จะจ่ายเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละส่วนจะได้เงินในวันที่แตกต่างกันไป แบ่งได้เป็นดังนี้

1. ผู้ประกันตน ม.33 ใน 10 จังหวัด

 • ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ จะได้รับเงินวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ซึ่ง 10 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่
 1. กรุงเทพฯ
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. นราธิวาส
 5. ปทุมธานี
 6. ปัตตานี
 7. ยะลา
 8. สงขลา
 9. สมุทรปราการ
 10. สมุทรสาคร

 

 

2. ผู้ประกันตน ม.33 ใน 3 จังหวัดประกาศเพิ่ม

 • กลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงินเยียวยาพร้อมกับ 10 จังหวัดแรก แต่เบื้องต้นพอการันตีได้ว่า จะได้รับเงินภายในเดือนสิงหาคม 2564 แน่นอน โดย 3 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

3. ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40

 • กลุ่มนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าจะโอนเงินเยียวยาเมื่อใด แต่ตอนนี้คนที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ยังคงสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ได้อยู่ สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงิน 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ทั้งนี้ การโอนเงินเข้าจะโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชน ถ้าหากใครยังไม่มีพร้อมเพย์ ก็สามารถสมัครได้ครับ