วิธีเตรียมเอกสาร ประกันสังคม ทำงานอิสระ และฟรีแลนซ์ ม.39-40 รับเงิน 5,000

สวัสดีครับ วันนี้มี ข้อมูล และข่าวสารแจ้งให้ท่านผู้อ่านได้ทราบครับ  โดย ย้อนไปเมื่อช่วงก่อน คือ หลังจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้ กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ ใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ได้รับการเยียวยา ชดเชยรายได้จากรัฐบาล

การกำหนดความเชื่อเหลือ กลุ่มแรงงาน ประกันสังคม

กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน กำหนดรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ คือ กลุ่มแรงงานสัญชาติไทย ที่อยู่ในระบบผู้ประกันสังคม ตามมาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน ขณะที่แรงงานผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือ คนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน โดยกลุ่มที่เป็นผู้ประกันมาสังคม ตามตรา 39 และมาตรา 40 ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

นายจ้าง/ผู้ประกอบการ กรณีที่มีลูกจ้าง

 • ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 33 ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อผู้ประกอบการจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คนในอัตรา 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ

ลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง

 • ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. 64 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท
 • ส่วนผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ในโครงการคนละครึ่ง-เราชนะ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมเพราะไม่มีลูกจ้าง ให้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 เพื่อรับความช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ด้วย 1 เดือน

 

 

สำหรับวิธีการเตรียมเอกสาร รับเงิน 5,000 บาท

สำหรับวิธีการเตรียมเอกสาร รับเงิน 5,000 บาท รัฐบาลให้หลักการว่า จำกัดเอกสารให้น้อยที่สุด เพื่อลงทะเบียน และจ่ายเงินเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด ดังนี้

วิธีเตรียมเอกสาร

 1. หลักฐานการเป็นลูกจ้างในกิจการที่ถูกสั่งปิดเพราะประกาศ คำสั่ง ของรัฐบาล
 2. บัตรประชาชน
 3. หลักฐานจ่ายเงินสบทบประกันสังคม ตามมาตรา 39 และมาตรา 40
 4. เอกสารจ่ายเงินสมทบ 6 เดือนย้อนหลัง
 5. เอกสารการรับเงินจากนายจ้าง หรือคู่ค้า ครั้งสุดท้าย

วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถทำได้ผ่าน 7 ช่องทาง

 • สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
 • สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506
 • เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 • ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา
 • Big c ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

 

วิธีสมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม
 2. เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อเข้าโปรแกรม ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ถ้าเป็นโทรศัพท์ เคลื่อนที่โปรแกรมจะอยู่ตรงกลางหน้าจอหากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมจะอยู่ด้านขวามือ ของหน้าจอ
 3. เลือกแถบเมนู ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จนเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ระบบ จะแจ้งยืนยันผ่านทาง SMS ทันที
 4. การสมัครจึงจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

ข้อมูลจาก  ม ติ ช น อ อ น ไ ล น์