ยืมเงิน Dolfin Money

Dolfin Money  KBANK คือ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ในรูปแบบ Virtual Card ที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย เพื่อเป็นวงเงินสำรอง ให้คุณคล่องตัวในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ไม่มีการเสียดอกเบี้ย เมื่อไม่มีการใช้วงเงิน โดยสามารถใช้วงเงินได้ ดังนี้

-บริการเบิกถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้บัตรที่ตู้ K-ATM ผ่าน K PLUS

-บริการเบิกถอนวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของคุณผ่านช่องทาง K PLUS และ Dolfin Application

-บริการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการบนร้านค้าออนไลน์ที่รับบัตร Union Pay

-บริการใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet โดยการผูกวงเงิน Dolfin Money

ใช้วงเงิน Dolfin Money ได้อย่างไรบ้าง

-บริการถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้บัตรที่ตู้ K-ATM ผ่าน K PLUS

-บริการโอนวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่านผ่านช่องทาง K PLUS และ Dolfin Application

-ใช้ซื้อสินค้าและบริการบนร้านค้าออนไลน์ที่รับบัตร Union Pay

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-มีอายุ ระหว่าง 21-70 ปี

-มีสัญชาติไทย

-มีแอป Dolfin ที่สมัครใช้งานและยืนยันตัวตนสำเร็จ

-มีแอป K PLUS พร้อมลงทะเบียนใช้งานบนมือถือที่ทำการสมัครใช้บริการ Dolfin Money

เอกสารประกอบการสมัคร

-สำหรับพนักงานประจำมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยหรือบุคคลทั่วไปที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลังกับธนาคารกสิกรไทย ติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน (ยกเว้นเอกสารแสดงรายได้)

พนักงานประจำมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารอื่น

-สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)

-รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้

-50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ 50 ทวิแบบรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

เจ้าของกิจการ

-รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

-เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)
**รองรับเอกสารในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ .JPG, .JPEG หรือ .PNG เพื่อใช้ในการอัพโหลดผ่านแอป K PLUS

วิธียืมเงิน Dolfin Money | KBANK

เบิกใช้เงินทันใจผ่าน K PLUS ด้วยบริการ KBank Smart Cash

1 กดปุ่มที่มุมซ้ายบน

 

2 แตะที่เมนู Dolfin Money

 

3 คลิกที่ เบิกถอนวงเงิน

 

4 เลือก เบิกถอนเงินเข้าบัญชี KBank

สรุป เป็นยังไงกันบ้างครับ หลังจากที่ได้อ่านรายละเอียด  วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ในรูปแบบ Virtual Card นับว่าเป็นบริการดีๆ จาก Dolfin Money by KBank ขอสินเชื่อได้ผ่านแอป Dolfin มิติใหม่วงการ การเงิน หากสนใจก็สมัครกันดูนะครับ