ขอผ่อนผันชำระค่าไฟ


สวัสดีครับ สำหรับข่าวนี้ ทาง  ข่าวสารไทย  มีเรื่องดี ๆ มาบอกกล่าวกันอีกแล้วครับ  ช่วงนี้ เป้นช่วงมตราการต่างๆ ที่ทางภาครัฐ  ได้ออกโครงการ มาตราการต่างๆ  เพื่อช่วยเหลือประชาชน อย่างมากมาย  และนี่ เป้นอีกหนึ่ง มาตราการครับ นั่นก็คือ  การให้ประชาชน สามารถผ่อนผันค่าไฟฟ้าได้

โดยเฉพาะ ประชาชน รายที่ ติดค้างค่าไฟ  แนะนำให้เข้าร่วมมาตราการนี้เลยครับ  เรามาดูกันครับ ว่า จะมีวิธีการสมัคร ลงทะเบียน รวมถึง สมัครได้ที่ไหน เรามาดู และอ่านรายละเอียดกันครับ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV 19

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (1.1.1 และ 1.1.2)  และ ประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือน ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม เป็นต้นไป

วิธีการชำระค่าไฟฟ้า  โดยประชาชนสามารถชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่าน แอปฯ PEA Smart Plus หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

นอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระดังนี้

1 บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจ (ใช้ในการตรวจสอบ)

2 หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรอง)

3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว (เฉพาะนิติบุคคล)

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่