เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 www.sso.go.th รอบ 2  ที่ได้ขึ้นทะเบียน เมื่อวันที่ 4-24 ส.ค. 2564 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ตรวจสอบสิทธิวันไหน

ผู้ประกันตน ม.40 รอบ 2  สนง.ประกันสังคม พร้อมเปิดให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระใน 19 จังหวัด สมัครเป็นผู้ประกันตน ม. 40 และ ชำระเงินสมทบ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยจะโอนเงินเยียวยาผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้น

ทั้งนี้ ทางสำนักงานประกัยสังคม ได้เปิดให้ผู้ประกันตนเช็คสิทธิที่ www.sso.go.th หลัง วันที่ 7 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป

โดยที่ผ่านมา พบปัญหาส่วนใหญ่ คือ ไม่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน บางคนผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ ก็จ่ายไม่ได้  ชื่อ-นามสกุล ผิด หรือ ถ้าเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสนามสกุล ต้องแจ้งประกันสังคม เพราะถ้าชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกัน ธนาคารไม่โอนให้

ผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 และ ชำระเงินแล้วสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.sso.go.th ตั้งแต่ วันที่ 15 ก.ย. 2564 ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประชาชน เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ รับเงินเยียวยา

1 เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ตั้งแต่วันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 และชำระเงินสมทบแล้ว

2 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในพื้นที่สำนักงานประกันสังคม ที่รับผิดชอบในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

3 ชำระเงินสมทบงวดใดงวดหนึ่ง ระหว่าง เดือนพฤษภาค – สิงหาคม 2564

4 มีที่อยู่ในฐานทะเบียนประกันสังคม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดมีที่อยู่ตามภูมิลำเนาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนกลาง กรมปกครอง)ปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 (ม.40) ตรวจสอบ เช็คสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

กรณีรับเงินเยียวยา ม.40 ที่เดือดร้อนจาก C V 19 ในพื้นที่ 29 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท เฉพาะประชาชนใน 29 จังหวัดที่จะได้รับการเยียวยา

ทั้งนี้ ในส่วนของ 16 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายใน 3 สิงหาคม 2564