ปลูกกล้วยกลับหัว

สวัสดีครับ วันนี้ ทาง ข่าวสารไทย มีสาระความรู้ดีๆ มาฝากท่านผู้อ่านเช่นเคยครับ มาพบกับความรู้ เกี่ยวกับ การเกษตร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านผู้มากประสบการณ์  จะมาเผยเคล็ดลับ วิธีการ ปลูก ต้นกล้วยกลับหัว ที่ได้จากประสบการณ์ด้านการทำสวนกล้วย

ต้องขอขอบคุณ อ.ประสิทธิ์ กาญจนา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ที่ได้ออกมา ออกมาให้ความรู้ กับ ประชาชน ที่เป็นเกษตรกร หรือ มีใจรักในอาชีพการเกษตร ได้รู้วิธีการ และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ต่อไปในอนาคต

ซึ่ง เป็นการใช้หน่อกล้วยเก่าที่มีการให้ลูกแล้ว ไปเป็นหน่อพันธุ์ในการขยายพันธุ์ปลูก โดยอาศัยน้ำเลี้ยงและจุลินทรีย์จากต้นเก่าประคับประคองต้นใหม่ที่จะแตกขึ้นมาจากตาในหน่อเดิม ทำให้ต้นที่เกิดใหม่ตั้งตัวได้เร็วและเจริญเติบโตดีขึ้น

ข้อดีสำหรับ การปลูกกล้วยกลับหัว ก็คือ

1 เป็นวิธีการปลูกที่เหมาะมากกับเกษตรกรที่ต้องการหน่อในปริมาณมากๆเพื่อการขยายพันธุ์นำไปปลูกต่อ หรือต้องการปลูกเพื่อขายเป็นหน่อพันธุ์

2 การปลูกแบบกลับหัว 1 หน่อจะได้หน่อที่แตกออกมามาก 5-8 หน่อ โดยใช้เวลา เพียงแค่ 20-25 วัน

3 หน่อที่แตกออกมาจากการปลูกกลับหัว สามารถนำไปปลูกได้ดีในพื้นที่โล่งแจ้ง มีลมพัดแรง เพราะต้นกล้วยที่เกิดจากหน่อปลูกแบบกลับหัวจะมีลักษณะต้นเตี้ย ไม่ต้านลม เจอพายุ ลมพัดแรง จึงไม่หักโค่นง่าย

วิธีการปลูกกล้วยกลับหัว

1 เริ่มจากเลือกหน่อกล้วยจากต้นแม่ที่พร้อมจะข ย า ยพั น ธุ์ เลือกหน่อที่ออกห่างจากลำต้นใหญ่เพื่อให้ได้ส่วนที่เป็นเหง้ากล้วยมากที่สุดเพราะว่าเหง้าเป็นส่วนสำคัญในการปลูกหน่อกล้วย เรียกว่าถ้าได้เหง้ามาครบกล้วยหน่อนั้นยังไงก็จะต้องปลูกขึ้นแน่นอน

2 หลังจากได้หน่อกล้วยแล้ว วัดจากโคนต้นขึ้นมาประมาณ 20 เซนติเมตร ทำการตัดเอาส่วนที่เกินทิ้งไป

3 ทำการขุดหลุดให้ใหญ่และลึกกว่าหน่อกล้วยเล็กน้อยและทำการฝังหน่อกล้วยลงไปในดินแบบที่เอาเหง้าชี้ขึ้นฟ้าและเอาโคนจิ้มลงดิน และกลบดินให้มิดต้นหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มตามทันที

4 หลังจากปลูกไปแล้วประมาณ 20 ถึง 25 วัน จะมีหน่อกล้วยงอกขึ้นมาพ้นดิน ทำการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักและรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ หน่อกล้วยที่โผล่พ้นดินออกมาจะเจริญเติบโตอ ย่ า งรวดเร็ว หน่อที่แตกออกมาจะมีมากถึงประมาณ 3 ถึง 4 หน่อเลยทีเดียว

5 เมื่อกล้วยเริ่มโตให้เอาไม้ขนาดเท่าน้ำหัวแม่มือแ ท งขวางเข้ากลางลำต้นเพื่อให้เป็นการบังคับให้ต้นกล้วยไม่สูงและบังคับให้ต้นกล้วยออกลูกข้างต้น ซึ่งนี่เป็นวิธีบังคับให้ผลกล้วยออกกลางต้น

6 เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 6 เดือน กล้วยก็จะออกผลให้เก็บเกี่ยว ซึ่งเร็วกว่ากล้วยทั่วไปที่ต้องใช้เวลาถึง 8 เดือนเลยทีเดียว ผลผลิตที่ออกมาก็จะได้มากกว่าการปลูกแบบธรรมดาด้วย ถ้าเครือกล้วยมีขนาดใหญ่ก็ควรที่จะหาไม้ค้ำยันให้ต้นกล้วยด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ :  การปลูกต้นกล้วยกลับหัว  เป็นวิธีการแกล้งต้นกล้วย  เพราะ การปลูกต้นกล้วยกลับหัว ต้นกล้วย มันจะพยายามแทงยอดย้อนขึ้นมา เพื่อโผล่พ้นดินให้เร็วที่สุด ทำให้ต้นกล้วยเร่งการเจริญเติบโตในตัวมันเองซึ่ง วิธีนี้สามารถใช้ได้กับกล้วยทุกชนิด

เมื่อถึงระยะเวลาประมาณ 15 วัน รีบขึ้นมาอย่างน้อย 3-4 ต้นพร้อมกันเลย พอกล้วยขึ้นมาแล้ว มันจะหาวิธีรอด โดยการแตกหน่อเพิ่ม 2-3 หน่อ จากนั้นให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก รดน้ำตามปกติ โดยต้นกล้วยที่ได้จะมีความสูง ไม่เกิน 1.50 เมตร

และจะออกเครือเร็วกว่ากล้วยที่ปลูกด้วยการนำหน่อลงดิน ที่สำคัญขนาดของลูกจะใหญ่ขึ้น