ราคา บอนสี ปัจจุบัน

ในสมัยโบราณบอนสีเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกติดไว้ในบ้านพักอาศัยและจะทำให้บ้านที่ปลูกมีความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลแก่บ้านพักอาศัยทำให้คนในบ้านมีความสุขกัน

ช่วงนี้ไม้ใบกำลังมาแรงครับ  เรามาดูราคาให้ตื่นเต้นกันดีกว่า ว่า ณ วันนี้ ราคาของ บอนสี แต่ละพันธุ์จะราคาเท่าไหร่บ้าง เป็นราคาที่มีการกำหนดขึ้นมา และ มีการซื้อขายกันจริงครับ เป็นราคาต้นแม่พันธุ์ อ้างอิงจากสวน ณพล ต้นบอนเงินล้าน ครับ

อันดับที่ 1 มาเริ่มจาก ราคาถูกที่สุด คือ บอนสี ชายชล  ตอนนี้ ราคาแม่พันธุ์ อยู่ที่ 25,000 บาท ( ราคาแม่พันธุ์โดยเฉลี่ย)

อันดับที่ 2  คือ บอนสี นางรากษส  ตอนนี้ ราคาแม่พันธุ์ อยู่ที่ 50,000 บาท ( ราคาแม่พันธุ์โดยเฉลี่ย)

อันดับที่ 3  คือ บอนสี เศรษฐีพันธุ์ล้าน  ตอนนี้ ราคาแม่พันธุ์ อยู่ที่ 50,000 บาท ( ราคาแม่พันธุ์โดยเฉลี่ย)

อันดับที่ 4  คือ บอนสี อสงไชย ตอนนี้ ราคาแม่พันธุ์ อยู่ที่ 95,000 บาท ( ราคาแม่พันธุ์โดยเฉลี่ย)

อันดับที่ 5  คือ บอนสี เพชรสุวรรณโชติ ตอนนี้ ราคาแม่พันธุ์ อยู่ที่ 100,000 บาท ( ราคาแม่พันธุ์โดยเฉลี่ย)

อันดับที่ 6  คือ บอนสี ยอดมงกุฎ ตอนนี้ ราคาแม่พันธุ์ อยู่ที่ 100,000 บาท ( ราคาแม่พันธุ์โดยเฉลี่ย)

อันดับที่ 7  คือ บอนสี เมืองเกาะเกร็ด ตอนนี้ ราคาแม่พันธุ์ อยู่ที่ 110,000 บาท ( ราคาแม่พันธุ์โดยเฉลี่ย)

อันดับที่ 8  คือ บอนสี ธาตุบางแก้ว ตอนนี้ ราคาแม่พันธุ์ อยู่ที่ 150,000 บาท ( ราคาแม่พันธุ์โดยเฉลี่ย)

อันดับที่ 9  คือ บอนสี เจ้าปอแก้ว ตอนนี้ ราคาแม่พันธุ์ อยู่ที่ 175,000 บาท ( ราคาแม่พันธุ์โดยเฉลี่ย)

อันดับที่ 10  ราคาแพงที่สุด คือ บอนสี สยามนฤมิตรตอนนี้ ราคาแม่พันธุ์ อยู่ที่ 180,000 บาท ( ราคาแม่พันธุ์โดยเฉลี่ย)