ไหว้แม่ย่านางรถ

สวัสดีครับ วันนี้ ทาง ข่าวสารไทย มีสิ่งดีๆ มาแนะนำ ครับ ช่วงนี้ ก็ ใกล้ถึงวันปีใหม่กันแล้ว หลายๆ คน คงอยาก มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่กำลังจะเข้ามา สำหรับ ท่านที่มีรถ ถึงเวลาแล้วที่ต้อง ทำบุญ ถวายแม่ย่านาง ยานพาหนะ ที่เราใช้

การบูชาไหว้แม่ย่านางรถ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองภัยให้แก่ยานพาหนะ และให้คุณให้โทษแก่ผู้ขับขี่โดยสารได้ ปัจจุบันในเครื่องบินที่บรรจุผู้โดยสารบางเครื่องมีองค์เทพแม่ย่านางอยู่ด้วย เพื่อเป็นศิริมงคล ในการเดินทาง

สำหรับช่วงเวลาของการไหว้ ควรไหว้ตอนเช้าเป็น โดยจะเริ่มต้นเวลาประมาณ 07.09 น. เป็นต้นไป แต่ไม่เกินเวลา 10.09 น. พร้อมกับการเตรียมของไหว้แม่ย่านางรถที่ต้องใช้ ส่วนช่วงเวลาไหว้แม่ย่านางรถ

หากเป็นรถขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก, รถสิบล้อ หรือรถทัวร์ ควรไหว้ปีละ 2 ครั้ง แต่ถ้าเป็นรถเล็ก เช่น รถกระบะ, รถเก๋ง หรือรถจักรยานยนต์ ให้ไหว้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมดังนี้

1 ผลไม้ 5 อย่าง โดยเอากล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี และผลไม้อย่างอื่นๆอีก 4 อย่าง

2 ข้าว 1 ถ้วย

3 น้ำ 1 แก้ว

4  หมาก  พูล ย า เส้นสีฟัน 3 คำ

5  ย า สูบ 3 มวน

วันเวลาที่ควรไหว้ ตามธรรมเนียมแต่โบราณ คือ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ หรือแล้วแต่จะประยุกต์เอาเดือนไหนก็ได้ หากเป็นรถใหญ่ รถทัวร์ การงานการเงินดี อาจจะต้องไหว้ปีละ 2 ครั้ง รถยนต์ก็ปกติปีละครั้ง

เวลาเช้าจัดโต๊ะที่หน้ารถ สตาร์ทเครื่องยนต์ บีบแตร 3 ที จุดธูป 9 ดอก บอกถวายเฉพาะแม่ย่านางรถอย่างเดียวเท่านั้น

คำถวายของไหว้แม่ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ…ว่า 3 จบ

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ….

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ สาธุ…

ตอนนี้เราก็พูดในสิ่งที่ดีๆมีโชค ร่ำรวย ทำมาค้าขายให้เงินไหลกอง ทองไหลมา จงเกิดมีแก่เรา

และ รอประมาณ 20 นาที แล้วจุดยาสูบ 3 มวนให้เจ้าที่ด้วย และรอประมาณ 3 นาที แล้วมาว่าคำลา

คำลาของไหว้แม่ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ….ว่า 3 จบ

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นยารักษาโรค อย่าให้เกิดโทษเลยนะ เ

สสัง มังคะลา ยาจามะ