ประกันสังคม มาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5000 ตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ที่นี่

สวัสดีครับ วันนี้ มีข่าวแจ้งโดยตรงถึง ประชาชน ทุกท่าน ที่ เป็นผู้ประกันตน ตามมาตร 40  กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อที่จะ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท  ใช้หลักฐานในการสมัครอะไรบ้าง  ช่องทางการลงทะเบียนที่ไหน  หลังครม.มีมติออก “มาตรการเยียวยาโควิด” เรามาดูรายละเอียดกันครับ

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา40

มีสัญชาติไทย

 1. มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 2. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 3. ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
 4. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
 5. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 6. ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 7. ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัคร

 

 

 

 

หลักฐานการสมัคร

 • ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ

 • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท
 • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

 

 

 

สมัครประกันสังคมมาตรา40 ง่ายๆได้ด้วยตนเองที่

 • เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 • เว็บไซต์ www.sso.go.th
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ
  หมายเหตุ : เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน