วิธีตรวจสอบสิทธิลูกจ้าง ม.33 รับเงินเยียวยา 10,000 ประกันสังคม

วิธีตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาประกันสังคม ทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ของสำนักงานประกันสังคม ที่เปิดให้ลูกจ้างและนายจ้าง ตรวจสอบสิทธิการรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่าน www.sso.go.th

 

 

วิธีตรวจสอบสิทธิลูกจ้าง ม.33

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
 2. เข้าไปที่เมนนู ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) คลิกที่นี่
 3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 4. กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
 5. กดค้นหา
 6. ระบบจะแสดงผลว่าท่านได้-ไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข การเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)หรือไม่

 

วิธีตรวจสอบสอบสิทธิสำหรับนายจ้าง ม.33

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
 2. เข้าไปที่เมนู ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง) คลิกที่นี่
 3. กรอก เลขที่บัญชีนายจ้าง
 4. กรอก ลำดับที่สาขา
 5. กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
 6. กดค้นหา
 7. ระบบจะแสดงผลว่าท่านได้-ไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข การเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)หรือไม่

 

 

 

ยังไม่จบครับ  ยังมีข้อมูล มาบอกครับ

ทางด้าน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า การช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เงื่อนไขการเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย จะได้รับการเยียวยา เป็นเงิน 2,500 บาท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

นายจ้างจะได้รับการเยียวยา ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน นายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคล

เมื่อสำนักงานประกันสังคมร่วมกับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ท่านจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่กล่าวข้างต้น โดยท่านไม่ต้องมายื่นเรื่อง หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา แต่อย่างใด และผู้ประกันตนมาตรา 33

นายจ้างบุคคลธรรมดา เมื่อท่านตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองด้วยว่า ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนไว้แล้วหรือยัง หากยังขอให้เร่งดำเนินการด่วน

สอบถามข้อมูเพิ่มเติม ติดต่อ สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

สรุปเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยา ประกันสังคม มาตรา 33

 1. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการมาตรการล็อกดาวน์ และการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐในพื้นที่่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาสปัตตานี ยะลา และ สงขลา
 2. เป็นประเภทกิจการที่ได้รับการเยียวยาประกันสังคม 9 สาขา
 3. กลุ่มลูกจ้างที่เป็นแรงงานสัญชาติไทย ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 (ในกิจการ 9 หมวด)จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน เพิ่มขึ้นจากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง 2,000 บาท/คน เมื่อรวมกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเหตุสุดวิสัย มีสิทธิ์ได้เงินทดแทนจากการว่างงาน ร้อยละ 50 ไม่เกิน 7,500 บาท ไม่เกิน 90 วัน ทำให้ผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน
 4. นายจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือสูงสุดไม่เกินจำนวนลูกจ้าง 200 คน อัตรา 3,000 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม