8 ตำแหน่ง ปิดทองพระ

8 ตำแหน่งปิดทองพระ ทำแล้ว เงินทองมั่งมี มีแต่เจริญ ไม่มีตกต่ำ

การปิดทองที่องค์พร ะเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธมักจะทำกันทุกครั้งหลังจากที่ไหว้พระขอพรเสร็จ ซึ่งคนโดยส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไปเพื่ออะไร รู้แต่ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เขาว่าดีเราก็ต้องทำตาม

 

วันนี้มารู้จัก การปิดทอง ว่าทางพุทธศาสนานั้นบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง หากท่านเป็นอีกหนึ่งคน ที่เป็นสายบุญ นอกจากการทำบุญ ตักบาตร ทำทาน ปล่อยปลา ปล่อยนก ทำความดี ต่างๆ ก็ยังมีการปิดทองพระ ที่ให้อานิสงส์ที่ดีต่อชีวิตด้วย

เรื่องนี้ในพระไตรปิฎก ถูกอ้างมาเพื่อให้สาธุชนชาว พุทธได้ทราบอานิสงส์ของการปิดทองว่า

“การปิดทอง ณ ปูชนียวัตถุ ด้วยศรัทธาต่อพระรัตนตรัย จะทำให้เราได้รับผลบุญอานิสงส์อย่างมากมายมหาศาล เพราะถือเป็นการสร้างบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ผู้ที่ได้มีโอกาสปิดทองพระ ภพชาติใดจะมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม มีสง่าราศรี เป็นที่ถูกเนื้อต้องใจของผู้ที่พบเห็น”

แต่จะปิดทองตรงตำแหน่งไหนล่ะ เพื่อให้ได้สมหวังเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง โชคลาภ เพราะว่าในแต่ละจุด ของการปิดทองนั้นให้ความหมายที่ต่างกันออกไป และแต่ละตำแหน่ง ของพระพุทธรูปที่เราปิดทองนั้น ให้อานิสงส์ในด้านไหนบ้าง มาดูกัน

 

 

1 ปิดทองตำแหน่งพระพักตร์ เป็นใบหน้าของพระพุทธรูป จะให้อานิสงส์ที่ดี มีความรุ่งเรืองในชีวิต ครอบครัวมีความสุข งานก้าวหน้า เป็นคนที่มีความโดดเด่น และจะมีความสุขในการใช้ชีวิต ใครอยู่ใกล้ก็จะเป็นคนเก่ง มีเรื่องน่ายินดีเข้ามาให้แก่คนรอบข้างเสมอ

2 ปิดทองตำแหน่งพระ อุระ เป็นตำแหน่งหน้าอก ส่วนนี้จะได้อานิสงส์ทำให้เป็นคนมีออร่า ทำให้เป็นคนที่มุ่งมั่นในความดี อยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของทุกๆ คน มีเสน่ห์โดดเด่น เป็นที่หมายตาของหลายๆ คน หรือจะเรียกว่าเนื้อหอมก็ย่อมได้

3 ปิดทองตำแหน่งพระเศียร คือตำแหน่งศีรษะนั่นเอง ความเชื่อว่า จะทำให้มีความฉลาด มีสติปัญญาดี ความจำดี เหมาะกับคนที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมสอบ และหากใครก็ตามที่ต้องการใช้สติปัญญา การปิดทองตรงพระเศียรพระจะช่วยในเรื่องนี้ได้ดี

4 ปิดทองตำแหน่ง พระอุทร เป็นส่วนของท้องพระพุทธรูป ส่วนนี้เองที่จะให้อานิสงส์มีความร่ำร วยเงินทอง หลั่ งไหลเข้ามาแบบไม่ข าดมือ ทำมาค้ าข ายอะไรก็ได้ดี มีทรั พย์สิ นเงินทองมากมาย มีกินมีใช้กันได้แบบไม่รู้หมด

 

5 ปิดทองตำแหน่ง พระหัตถ์ เป็นตรงบริเวณมือ หากปิดทองลงไปจะได้อานิสงส์ให้เป็นคนที่น่าชื่นชม น่ายกย่อง สำหรับใครที่มีลูกน้องอย ากให้ลูกน้องเชื่อฟังนั้น การเสริมบารมี โดยการปิดทองในส่วนของพระหัตถ์ จะช่วยเสริมให้ดียิ่งขึ้นได้

6 ปิดทองตำแหน่ง พระบาท เป็นการปิดทองในส่วนของเท้าพระพุทธรูป ทำให้มีความมั่งคั่ง อยู่ดีกินดี มีกินมีใช้ ที่พักพิง อาหาร ย านพาหนะ ทุกอย่ างจะมีให้ใช้ได้ตลอด เป็นชีวิตที่เรียบง่ายและสมบูรณ์เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต

7 ปิดทองตำแหน่ง ฐานพระเป็นฐานรองพระองค์ จะเป็นตำแหน่งที่อยู่ด้านล่างสุด รองรับพระพุทธรูปเอาไว้ คือฐานพระ ถ้าปิดทองตรงจุดนี้ ว่ากันว่าจะช่วยเสริมในเรื่องของอาชีพ การงาน ให้มีความมั่นคง ราบรื่นตลอด แล้วคุณอย ากจะปิดทองที่ตำแหน่งไหนกัน ก็เลือกตามจุดที่อย ากได้รับอานิสงส์กันได้เลย

8 ปิดทองตำแหน่ง พระนาภี เป็นส่วนของสะดื อ บริเวณนี้เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตไม่มีเรื่องย ากลำบาก จะมีเงินทองเข้ามาให้ใช้จ่ายได้ตลอด ใครอย ากจะมีการเงิน ไม่ข าดมือ ตำแหน่งนี้ ก็เป็นที่นิยมอีกหนึ่งจุดที่จะทำให้สมหวังนะ

แล้วการปิดทองหลังพระหมายความว่าอย่างไร การปิดทองหลังพระนั้นมีการพูดถึงกันเป็นภาษิต โดยมีคติความเชื่อว่า ถ้าจะให้การปิดทองทั้งหมดสมบูรณ์ต้องปิดด้านหลังด้วย ดั่งคำพูดที่ว่า “หากไม่มีใครปิดทองหลังพระ พระจะงามทั้งองค์ได้อย่างไร”

**การไหว้พระปิดทองจึงเป็นคติธรรมที่มุ่งหมายถึงการได้บูรณะต่อองค์พระพุทธปฏิมา เพื่อให้เกิดผลแห่งอานิสงส์อย่างทันทีทันใด อย่างไรก็ตาม หากจิตใจของเราไม่ได้คิดดี ทำดี แม้จะปิดทองพระได้ทั่วทั้งองค์ ก็คงไม่มีความหมายเพียงพอ

หรือทำให้ได้รับอานิสงค์อย่างที่มุ่งหวังเอาไว้ การมีศรัทธาไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่ถ้าเรามัวแต่รอให้ฟ้าขีดชะตาชีวิตของตนเอง ก็คงจะยากที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้ได้