บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินโอนเข้าแล้ววันนี้

สวัสดีคับ ท่านผู้อ่าน  ข่าวสารไทย  วันนี้ เป็นข่าวดีมาก ๆ ครับ  สำหรับ คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน นะครับ

กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

โดยในแต่ละเดือน กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ทั้งวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าเดินทาง ค่าก๊าซหุงต้ม เป็นต้น

สำหรับในวันนี้ 1 ส.ค. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ได้รับเงินเยียวยา 2 เด้ง ดังนี้

รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น

-คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

-คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี

-ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

เงินเยียวยาพิเศษเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ สำหรับเงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน

-วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท

-วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท

-วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท

-วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท

-วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท

-วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

นอกจากได้รับเงินประชารัฐ และ เงินเยียวยาพิเศษ สูงสุด 500 บาท แล้ว

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ยังได้เงินเช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสารณะคนละ 500 บาท รถเมล์ รถไฟฟ้า และ รถไฟฟ้าใต้ดิน และ ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐเท่านั้น