วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2564

สวัสดีครับ วันนี้ทาง ข่าวสารไทย  มีความรู้ และ ข้อมูลมาบอกครับ  สำหรับ ท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน   ท่านรู้หรือไม่ว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  สามารถตรวจสอบยอดเงินในบัตรได้ด้วยนะครับ

ดังนั้น วันนี้  จึงมีวิธีเช็คเงินในบัตรคนจน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2564 ที่ได้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ แปรผันตามรายได้ของผู้ได้รับสิทธิ์แต่ละคน

ทั้งนี้ วิธีเช็คเงินในบัตรคนจน มี 3 ช่องทาง คือ  ช่องทางที่ 1 เช็คยอดเงินผ่านตู้ ATM กรุงไทย  ช่องทางที่  2 เช็คยอดเงินในบัตรคนจนผ่านมือถือ  และ ช่องทางที่ 3 เช็คยอดเงินผ่านเครื่อง EDC

หลักเกณฑ์การโอนเงินเข้าบัตรฯ

-กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี : จะได้รับเงินโครงการเราชนะ 675 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท

-กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี : จะได้เงินตามโครงการเราชนะ 700 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯจะได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพอยู่แล้วเดือนละ 700 – 800 บาท เมื่อนำมารวมกับเงินเยียวยาโครงการเราชนะที่จะได้ 5,400 – 5,600 บาทตลอดเวลา 2 เดือน จะทำให้กลุ่มนี้รับเงินสวัสดิการจากภาครัฐนาน 2 เดือนรวมทั้งสิ้น 7,000 บาท

เช็คยอดเงินผ่านตู้ ATM กรุงไทย

เริ่มจาก ให้ท่าน สอด “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่ตู้ ATM ของ ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน โดยป้อนรหัสผ่านของบัตรให้ถูกต้อง แล้วเลือกรายการเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แล้วเลือกเมนู ขอดูยอดเงินคงเหลือ เพื่อตรวจสอบยอดเงินในบัตร หากท่านต้องการถอนเงิน ให้เลือกเมนู ต้องการใช้บริการอื่น เพื่อทำการถอนเงิน

เช็คยอดเงินในบัตรผ่านมือถือ

กดโทรเบอร์ 02-109-2345  จากนั้น ฟังเสียงตอบรับจากระบบอัตโมนัติ  ระบบจะทำการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ กดหมายเลข 3  ให้ท่านกดเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามด้วย เครื่องหมาย #

จากนั้นระบบจะให้กดรหัสบัตร ATM จำนวน 6 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย #  รอฟังยอดเงินคงเหลือจากระบบอัตโมนัติ

เช็คยอดเงินผ่านเครื่อง EDC

สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าเครื่อง EDC  แล้วให้กดเมนู “สิทธิเราชนะ”  จะปรากฎ จำนวน ดูยอดเงินคงเหลือ ที่หน้าจอ

หมายเหตุ : สำหรับการเช็คยอดเงินผ่านเครื่อง EDC สามารถตรวจสอบได้เมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหรือรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากซื้อสินค้าแล้ว ให้ยื่นบัตรฯแก่พนักงานเพื่อจ่ายเงิน