สรุปจ่ายเยียวยา ม.33 39 40 และยื่นทบทวนสิทธิ

คืบหน้าล่าสุดครับ เกี่ยวกับ เรื่อวของ จ่ายเงินเยียวยา ให้กับ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 โดยล่าสุด เมื่อที่ประชุม ครม. มีการเคาะวันที่จะจ่ายเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละส่วนจะได้เงินในวันที่แตกต่างกันไป แบ่งได้เป็นดังนี้ กำหนดวันโอนเงิน แบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรก ม40  พื้นที่ 16 จังหวัด สีแดงเข้ม โอนเงินวันที่ 20 -21 กันยายน …

Read More

ตรวจสอบสิทธิเยียวยา มาตรา 40

ความคืบหน้าล่าสุด มาตรการเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตน ม. 40 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระใน 19 จังหวัดควบคุมสูงสุด 9 ประเภทกิจการ จำนวน 5,000 บาท หลายคนสมัครเป็นผู้ประกันตน ม. 40 และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ต่างสงสัยว่าเมื่อไรจะได้รับเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สมัครและชำระเงินระหว่างวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564 และอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้มทั้ง 19 จังหวัด ตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมเยียวยาโควิด …

Read More

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 www.sso.go.th รอบ 2  ที่ได้ขึ้นทะเบียน เมื่อวันที่ 4-24 ส.ค. 2564 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ตรวจสอบสิทธิวันไหน ผู้ประกันตน ม.40 รอบ 2  สนง.ประกันสังคม พร้อมเปิดให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระใน 19 จังหวัด สมัครเป็นผู้ประกันตน ม. 40 และ ชำระเงินสมทบ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม …

Read More

กำหนดวันแล้ว จ่ายเงิu เยี ย ว ยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40

  มีข่าวคืบหน้าล่าสุดครับ เกี่ยวกับ เรื่อวของ จ่ายเงินเยียวยา ให้กับ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40  โดยล่าสุด เมื่อที่ประชุม ครม. มีการเคาะวันที่จะจ่ายเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละส่วนจะได้เงินในวันที่แตกต่างกันไป แบ่งได้เป็นดังนี้ 1. ผู้ประกันตน ม.33 ใน 10 จังหวัด ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ จะได้รับเงินวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ซึ่ง …

Read More

วิธีเตรียมเอกสาร ประกันสังคม ทำงานอิสระ และฟรีแลนซ์ ม.39-40 รับเงิน 5,000

สวัสดีครับ วันนี้มี ข้อมูล และข่าวสารแจ้งให้ท่านผู้อ่านได้ทราบครับ  โดย ย้อนไปเมื่อช่วงก่อน คือ หลังจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้ กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ ใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ได้รับการเยียวยา ชดเชยรายได้จากรัฐบาล การกำหนดความเชื่อเหลือ กลุ่มแรงงาน ประกันสังคม …

Read More

ประกันสังคม มาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5000 ตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ที่นี่

สวัสดีครับ วันนี้ มีข่าวแจ้งโดยตรงถึง ประชาชน ทุกท่าน ที่ เป็นผู้ประกันตน ตามมาตร 40  กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อที่จะ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท  ใช้หลักฐานในการสมัครอะไรบ้าง  ช่องทางการลงทะเบียนที่ไหน  หลังครม.มีมติออก “มาตรการเยียวยาโควิด” เรามาดูรายละเอียดกันครับ     คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา40 มีสัญชาติไทย มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน …

Read More

สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม มาตรา 40

สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม มาตรา 40 สวัสดีครับ จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดยล่าสุด ทาง ครม.  ได้มีการอนุมัติ เพื่อการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน และอาชีพอิสระ 10 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้ม CV 19 ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์  ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม  ท่านรู้หรือไม่ว่า สามารถรับเงินเยียวยา …

Read More